Finalizarea proiectului „PRO Freidorf”

Direcția de Asistență Socială, în calitate de lider, împreună cu Asociația Luptă, Zâmbește și Trăiește în calitate de partener, au finalizat proiectul cu finanțare europeană “PRO Freidorf – Incluziune socială și parteneriat activ pentru combaterea marginalizării”, prin care s-au oferit servicii integrate persoanelor și comunităților aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona Freidorf.
📌 Astăzi, 2 noiembrie, cu ocazia conferinței finale a proiectului, au fost prezentate rezultatele finale care au depășit estimările inițiale ca număr de beneficiari și impact al activităților, respectiv:
✅ a fost dezvoltat un serviciu social de asistență comunitară (reabilitare spațiu) -Timișoara, bd. 16 Decembrie 1989, nr. 13;
✅ s-au furnizat servicii sociale de asistență comunitară pentru 242 de persoane adulte, din care 105 persoane de etnie romă cu domiciliul/reședința în zona Freidorf din Timișoara;
✅ 744 persoane, din care 246 de etnie romă, au participat la acțiuni de combatere a discriminării/segregării și evenimente cultural-artistice și sportive;
✅ s-au încheiat 10 parteneriate cu organizații publice și private care oferă servicii și desfășoară activități pentru locuitorii din zona Freidorf;
✅ s-au realizat 3 studii sociologice la nivelul teritoriului delimitat prin Strategia de Dezvoltare Locală Freidorf.
✨ Într-un cadru colegial și o atmosferă plină de emoții plăcute, la eveniment au fost prezenți beneficiari ai proiectului, colaboratori, echipa de proiect și alți invitați din comunitate. Doamna Emese Eszteró, directorul general al DAS MT, a transmis felicitări și mulțumiri întregii echipe de implementare, precum și colaboratorilor și a subliniat, încă o dată, importanța și necesitatea continuării activităților derulate prin proiect pe mai departe.
🤝 Considerăm extrem de importantă facilitarea participării celor mai vulnerabile persoane la viața comunității, iar în acest demers este esențială și implicarea membrilor comunității în integrarea persoanelor vulnerabile.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp