Obiective

  • Creșterea nivelului de sănătate și a calității vieții sociale pentru persoanele cu risc prin programe de screening, prevenție, tratament, recuperare și reabilitare socială.

 

  • Susținerea și implicarea în activități de cercetare în diferite domenii de activitate, pentru a aduce informații și elemente noi în ariile de activitate desfășurate.

 

  • Dezvoltarea învățământului școlar și extrașcolar cu scopul de a reduce analfabetismul, cât și a abandonului școlar și aducerea unui suflu nou în procesul de învățare.
caroline-hernandez-tJHU4mGSLz4-unsplash
  • Menținerea, susținerea, promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești și ale minorităților naționale, cu scopul transmiterii către generațiile viitoare a suflului național.

 

  • Susținerea culturii în toate formele ei de manifestare în vederea creșterii gradului de cultură a populației.

 

  • Activități sportive, recreaționale și de petrecere a timpului liber cu scopul de a crește nivelul competițional, a stării de sănătate fizică și mentală a populației.
  • Promovarea, practicarea voluntariatului în diferite ramuri de activități și implicarea societății civile în cât mai multe acte cu caracter social.

 

  • Semnarea, susținerea, promovarea parteneriatelor transfontaliere și cu alte ONG-uri din țară și străinătate, cu instituții publice și private cu scopul susținerii obiectivelor asociației.

 

  • Sprijinirea cultelor religioase în acțiunile întreprinse de acestea în vederea susținerii vieții religioase a comunităților și dezvoltării părții spirituale a individului.

Fă parte din inițiativa noastră​

Dacă te întrebi cum ai putea să contribui la inițiativa noastră, ne poți suna sau ne poți scrie un email.

art008